Aptaujas noteikumi

Ikgadējo “TOP darba devējs” aptauju organizē vadošais interneta personāla atlases uzņēmums SIA “CV-Online Latvia” reģ. nr. 40003480317, juridiskā adrese: Baznīcas iela 20/22-30, Rīga, LV-1010, Latvija, turpmāk Organizators. Aptaujas galvenais mērķis ir noskaidrot 2020. gada iekārojamāko un populārāko Latvijas darba devēju, pie kura visvairāk darbinieku vēlas strādāt. Tāpat arī noskaidrot biznesa sektora līderus, kurus pārstāvošie darba devēji bijuši visaktīvākie Latvijas darba tirgū. Papildus tam tiks apzināti arī populārākie un visaugstāk novērtētie darba devēji reģionos.

Aptauja sastāv no obligāti aizpildāmajiem jautājumiem un izvēles jautājumiem. Ja respondents izvēlēsies atbildēt uz visiem jautājumiem, varēs reģistrēties izlozei, turpmāk Akcija, un laimēt galveno balvu 500 EUR.

1. Aptauja norisināsies interneta vidē, www.topdarbadevejs.lv, un tajā var piedalīties jebkurš Latvijas darba tirgus dalībnieks.

2. Aptaujas aizpildīšanas periods:  13.01.2021. līdz 23.02.2021.

3. Aptaujā iekļauti:

  • trīs obligātie jautājumi;
  • obligātie demogrāfiskie jautājumi;
  • izvēles jautājumi ar darba devēju sniegumu dažādos jomu sektoros un reģionos.

4. Lai pretendētu uz balvu, respondentam jāatbild uz visiem jautājumiem un reģistrējoties jānorāda sava e-pasta adrese.

5. Akcijas galvenā balva ir 500 EUR (pēc iedzīvotāju ienākuma nodokļa nomaksas). Organizētājs apņemas ieturēt un pārskaitīt Valsts kasē ar balvas saņemšanu saistīto iedzīvotāju ienākuma nodokli. Balva tiek izmaksāta 3 darba dienu laikā no tā brīža, kad laimētājs  ir pieteicis balvas saņemšanu no e-pasta, ar kuru bija reģistrējies dalībai Akcijā. Tā tiek izmaksāta uz bankas kontu, kas reģistrēts uz laimētāja vārda. Lai saņemtu balvu, personai jāuzrāda pase vai personas apliecība un jāparaksta akts par balvas saņemšanu.

6. Ar vienu e-pasta adresi var reģistrēties vienu reizi.

7. Balvu izloze norisināsies 25.02.2021. Organizators sazināsies ar uzvarētāju divu darba dienu laikā pēc izlozes, sūtot ziņu uz norādīto respondenta e-pasta adresi.

8. Akcijas rezultāti tiks publicēti mājaslapā www.topdarbadevejs.lv, norādot laimesta ieguvēja e-pasta adreses daļēju nosaukumu – piemērs, [email protected]

9. Mēneša laikā pēc izlozes akcijas uzvarētājam ir pienākums atsaukties un pieteikties balvas saņemšanai.

10. Reģistrējoties akcijas izlozei, dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par patiesas informācijas norādīšanu, par tās sastādīšanas precizitāti.

11. Aizpildot aptauju, respondents apliecina brīvprātīgu piedalīšanos aptaujā.

12. Aptaujas dalībnieku atbildes tiks izmantotas un publicētas apkopotā veidā.

13. Iesniedzot jeb reģistrējot savus datus dalībai Akcijā, dalībnieki piekrīt, ka dati tiek apstrādāti un uzglabāti visu akcijas laiku, kā arī pēc tās noslēguma saglabāti organizētāja datubāzēs tik ilgi, cik tas nepieciešams saskaņā ar piemērojamiem Latvijas Republikas normatīviem aktiem.

14. Reģistrējoties dalībnieks apliecina, ka ir izlasījis akcijas noteikumus, iepazinies un piekrīt tiem.