Aptaujas metodoloģija

Labāko darba devēju topa “TOP darba devējs” veidošanā tiek izmantota kvantitatīvā datu iegūšanas metode – interneta aptauja, kas tiek organizēta mājas lapā www.topdarbadevejs.lv. Aptauja norisinās gada sākumā ierasti 6-7 nedēļu garumā. Aptauja tiek sagatavota latviešu valodā.

Aptaujas galvenais mērķis ir noskaidrot iepriekšējā gada labākos un iekārojamākos Latvijas darba devējus 12 dažādās kategorijās, pie kuriem visvairāk darbinieku vēlētos strādāt.

Aptaujā vispirms respondenti tiek aicināti norādīt to darba devēju, kas spontāni pirmais nāk prātā (top-of-mind) kā labākā un iekārojamākā darbavieta. Aptaujā šīs kategorijas jautājums ikvienam respondentam ir obligāti aizpildāms. Atbilstoši iegūtajam balsu skaitam tiek sadalītas vietas un izveidots labāko darba devēju TOP 50 saraksts, kurā iespējams iekļūt ikvienam uzņēmumam neatkarīgi no pārstāvētās nozares, darbinieku skaita vai citiem kritērijiem. Šī ir galvenā topa kategorija un pirmās vietas ieguvējs iegūst titulu “TOP darba devējs – Pirmais, kas nāk prātā”.

Darba devējs, kas pakāpies TOP 50 par visvairāk vietām uz augšu salīdzinājumā ar iepriekšējā gada topu, iegūst titulu “TOP darba devējs – Gada izaugsme”. Vienāda vietu kāpumā gadījumā tituls pienākas darba devējam, kas atrodas topā augstākā pozīcijā.

Ja labāko darba devēju TOP 50 ir iekļuvusi valsts sektora iestāde vai institūcija vai valstij 100% piederoša kapitālsabiedrība veselības aprūpes, izglītības vai kultūras jomā, tad tā organizācija, kas atrodas topā augstākā pozīcijā iegūst titulu “TOP darba devējs – Valsts sektors.

Papildus respondentiem tiek uzdoti izvēles jautājumi par darba devējiem konkrētos biznesa sektoros – tirdzniecība, IT un telekomunikācijas, finanses, ražošana, transports un loģistika, starptautiskie biznesa pakalpojumi, HoReCa (līdz 2021.gadam tikai sabiedriskā ēdināšana), kā arī darba devējiem Latvijas reģionos – Vidzemē, Kurzemē, Zemgalē, un Latgalē.

Respondentiem, vērtējot darba devējus biznesa sektoros un reģionos, balsošanai tiek piedāvāti iepriekš atlasīti uzņēmumi. Papildus ir iespējams ierakstīt savu variantu labākajam darba devējam noteiktajā kategorijā, ja vēlamais uzņēmums nav iekļauts starp anketā piedāvātajiem variantiem.

Atlases kritēriji uzņēmumiem, kuri tiek iekļauti piedāvātajos atbilžu variantos:

1. Darba devēji biznesa sektoros – tirdzniecība, IT un telekomunikācijas, finanses, ražošana, transports un loģistika, HoReCa, un reģionos – Vidzeme, Zemgale, Kurzeme, Latgale:

  • uzņēmuma pamatdarbība atbilst vienam no sešiem augstākminētājiem biznesa sektoriem vai uzņēmuma galvenais birojs atrodas kādā no četriem reģioniem*, par kuriem tiek veikta aptauja;

un atbilst vienam no zemākminētājiem kritērijiem:

  • uzņēmums ierindojas starp TOP 500 lielākajiem uzņēmumiem Latvijā pēc neto apgrozījuma un tajā nodarbināti vismaz 50 darbinieki (pēdējā gadā, par kuru pieejami auditēti finanšu dati saskaņā ar Firmas.lv datiem);
  • uzņēmums ierindojies attiecīgās kategorijas pirmajā desmitniekā iepriekšējā gada “TOP darba devējs” aptaujā;
  • uzņēmums publicējis vismaz 100 darba sludinājumus karjeras portālā www.cv.lv iepriekšējā gada laikā.

2. Darba devēji biznesa sektorā – starptautisko biznesa pakalpojumi:

  • uzņēmums darbojas kā dalīto pakalpojumu centrs, biznesa procesu ārpakalpojumu sniedzējs, izpētes un attīstības centrs vai ekselences centrs (saskaņā ar biznesa pakalpojumu nozares asociācijas ABSL Latvia datiem).

* Vidzemes reģiona kategorijā kā piedāvātie atbilžu varianti netiek iekļauti uzņēmumi, kuru galvenais birojs ir reģistrēts novados, kas robežojas ar Rīgu, un Jūrmalā.
 
“TOP darba devējs” partneri datu iegūšanā: