Privacy Policy

1. Interneta vietnes Topdarbadevejs.lv, turpmāk tekstā – Vietne, pārzinis ir SIA “CV-Online Latvia” (reģ. Nr. 40003480317, juridiskā adrese: Baznīcas iela 20/22-30, Rīga, LV-1010, Latvija), turpmāk tekstā – Pārzinis.

2. Vietne ietver informāciju par Pārziņa pārvaldīto projektu “TOP darba devējs”, kas piedāvā dažādu kategoriju darba devēju sarakstus un reitingus, kas balstās uz darba ņēmēju vērtējumiem.

3. Pārzinis veic visas darbības, lai maksimāli nodrošinātu Vietnes drošu pārlūkošanu un aizsargātu ikviena lietotāja datus.

4. Vietnes apmeklētāji, turpmāk tekstā – Lietotāji, var lietot visas Vietnes sadaļas bez nepieciešamības atklāt personas datus. Tomēr gadījumā, ja Lietotājs vēlas sazināties ar Pārzini, nepieciešams aizpildīt saziņas vai pieteikumu formu, kas pieprasa atklāt atsevišķus personas datus. Lietotājs var sazināties ar Pārzini, izmantojot arī Vietnē norādīto Pārziņa kontaktinformāciju.

5. Pārzinis patur tiesības izsūtīt jaunumus par “TOP darba devējs” un citiem Pārziņa un tā partneru piedāvājumiem tiem Lietotājiem, kas devuši tam atbilstošu piekrišanu.

6. Lietotāja personas dati tiek apstrādāti un uzglabāti Pārziņa datu bāzēs.

7. Pārzinis nenes atbildību par jebkādiem izdevumiem, zudumiem vai zaudējumiem (tiešiem, netiešiem, seku radītiem, finanšu zaudējumiem vai neiegūto peļņu), kas radušies jebkādā veidā saistībā ar Vietnes apmeklēšanu vai izmantošanu.

8. Jebkura nesankcionēta informācijas pārpublicēšana no Vietnes ir aizliegta.