Paldies par Jūsu veltīto laiku un atbildēm!
Aptaujas rezultātus paziņosim 2022. gada martā TOP darba devējs apbalvošanas ceremonijā un publicēsim mājas lapā Topdarbadevejs.lv.